Loading...

Hayat ve Güven

Hayat Özaltın Yapısı, en güncel tasarım standartlarına ve deprem yönetmeliğine uygun olarak, deprem etkilerine karşı gerekli performans seviyesini sağlayacak şekilde, depreme dayanıklı yapı tasarım ilkeleri gözetilerek, detaylı mühendislik etüt ve çalışmaları yapılarak tasarlanmıştır.

“Hayat Özaltın Projesi” kapsamındaki yapı, düşey yükleri ve deprem yüklerini güvenli bir şekilde taşıyan betonarme bir yapıdır. Yüksek teknoloji ve mühendislik standartlarında oluşturulmuş statik hesaplamalar, C 40 beton kalitesi, Mahya kalıp farklı ve özenli işçilik, Hayat’ın yapı kalitesini ve gücünü üstün bir farkla ortaya koyar.

Taşıyıcı sistemi oluşturan elemanların her birinde, deprem yüklerinin temel zeminine kadar sürekli bir şekilde ve güvenli olarak aktarılmasını sağlayacak yeterlikte rijitlik, kararlılık ve dayanım bulunacak şekilde tasarlanmıştır. Ana yapıların taşıyıcı sistemi merkezde betonarme çekirdek perde sistemi ve çekirdek perde etrafında betonarme kolonlardan teşkil edilmiş çerçevelerden oluşmaktadır.

Projenin tamamında radye temel sistemi kullanılmış olup, radye temel kalınlığı ana yapı altında 150cm olup çevresindeki tek katlı bölgede ise 50cm olarak belirlenmiştir.